1

Aşkın dansı Tango

Arjantin‘in başkenti Buenos Aires’te doğup oradan dünyaya yayılan Tango‘nun uzun tarihsel yolculuğu, çok az dansa nasip olmuştur. Bu aynı zamanda karşıt kültürler ve sınıflar arasındaki kültürel alışverişleri mümkün kılan bir yolculuktur.

Arjantin nüfusu 1869 ile 1914 yılları arasında Avrupa’dan ağırlıkla da İspanya ve İtalya’dan gerçekleşen göçler nedeni ile 6 kat artarak 7.885.000 olmuştur.* Bu göçmenler Buenos Aires’in kenar mahallelerinde yaşamaya başlamışlardır. Tango’nun bu kenar mahallelerde yaşayan işçiler, işsizler ve yoksul tabaka içinde filizlendiğini, sonra yavaş yavaş üst sınıf mekanlarına doğru yayıldığını, daha sonra bu dansın tutkunları haline gelecek olan üst sınıfların başlangıçta bu danstan nefret ettiğini biliyoruz.

Bu göçlerle gelen alt sınıflara ait insanlar Buenos Aires’ de hayal ettiklerini bulamamış ve hüzünlerini bu müziğe ve dansa taşımışlardır. 1870-1890 arasında ki tespitler Buenos Aires kentinde erkek nüfusa kıyasla 60.000 ila 100.000 arasında daha az kadın bulunduğunu göstermektedir.* Bu durum Tango’nun doğuşu ile ilgili şu savı ortaya atmaktadır: Erkekler kadınlarla temas edebilmek için dansa yönelmiştir. Ayrıca, kendi aralarında kadına ulaşabilmek için kıyasıya mücadele etmişlerdir ve böylece dans ön plana çıkmıştır.

Tangonun yayılma süreci

Tango’nun kareografisi, kentte bir bütün olarak var olan farklı ırklar, sınıflar ve etnisiteler arasındaki karşılıklı takdir ve küçümseyici kibirden ortaya çıkmıştır.*

Avrupa’dan göç alan, ardından Arjantin’den Avrupa’ya sızıveren Tango Paris salonlarında yayılmaya başladığında, Paris’teki Arjantin büyük elçiliği, Arjantin’in bu dansla anılmasından rahatsızlık duymuş ve çeşitli kınamalarda bulunmuştur. Ayrıca Tango bizzat kendi ülkesinde devlet tarafından epey bir süre yasak bir müzik olarak değerlendirilmiştir. Ne var ki, bu engellemeler dansın daha da ilgi çekmesinden başka bir işe yaramamış ve yaklaşık olarak 1910’lu yıllardan itibaren, Tango, Kuzey Amerika ve Avrupa’da ciddi bir dans akımı olarak hızla yaygınlaşmaya başlamıştır. Bugün Tango, Arjantin Ulusal kimliğinin güçlü bir simgesi olmuştur. UNESCO tarafından Eylül 2009’da alınan bir kararla dünya kültür mirası kapsamına alınmıştır.

* Tango Tutku’nun Ekonomi Politiği Marta E. Savigliano

Yorum(1)

  1. Yanıt
    Okay der ki

    Bu bir deneme yorumudur

Yorum